Khắc phục lỗi khi cài đặt Docker Toolbox trên Windows đã bật Hyper-V

docker_survey_2_v04-0-01

– Khi mà cài đặt xong Docker Toolbox và chạy Docker Quickstart Terminal, các bạn gặp phải trường hợp như thế này. Running pre-create checks... Error with pre-create check: "Hyper-V ...