Điều kì diệu gì đã khiến nó trở nên như vậy.

Lại 1 lần nữa lại thất bại. Mọi chuẩn bị , mục đích của nó đều tan biến. Nó đã không thực hiện được điều đó.

Không biết phải nói thế nào để chính bản thân nó hiểu đây.

Sao mình lại không có 1 chút suy nghĩ gì cho bản thân hết vậy?

Mình chả biết yêu quí bản thân chính mình sao?

Đã bỏ lỡ 1 cơ hội, tại sao mình lại bỏ thêm 1 lần nữa.

Con đường mình đã chọn quá khó khăn sao?

Mọi thứ không quá khó mà, điều đơn giản nhất không làm được thì làm sao có thể làm những điều khác đây.

Hay do mình quá ảo tưởng?

Đi kiếm 1 thứ gì đó không riêng mình.

Sự thật bây giờ nó phải làm như thế nào để bắt đầu lại bình thường.

Mong chờ từ ai đó sao.

Chỉ có bản thân mình thôi.

Mọi thứ dù biết sẽ trở nên bình thường. Nhưng sao bây giờ nó quá khó đến như vậy.

Sài Gòn, 12/07/2012 – 0h222 AM

Leave a Reply