Thất bại

 

 

– Thế là nó đánh mất một cơ hội. Một cơ hội nó tưởng chừng sẽ làm được. Nó quá ỉ i. Đề giờ đây phải hối tiếc.

 Người ta thất bại để vươn lên. Sao mình cứ thật bại hoài mà chả khá tí nào được nhỉ. Mình có cố gắng mình mới có những điều tốt đẹp chứ. Ở đâu mà nó tự đến với mình được. 

– Dạo này tâm trạng nặng nề. Cơ thể mệt mỏi, cảm trong người. Ốm đi nữa chứ. Tối nào cũng không ngủ được. Mọi thứ thật tồi tệ.

– Tại vì mình cứ lao theo công việc?

– Tại vì mình cứ lao theo 1 thứ gì đó?

– Mình phải dừng nó như thế nào?

– Ai tốt, ai không tốt?

 

 

Cuộc sống nó là vậy đó sao? ??????